PAPPINA

Olen vahvasti kansankirkon pappi, joka puolustaa ihmistä ja kirkkoa. Arvostan kirkon työtä sen kaikessa monipuolisuudessa. Perusseurakuntatyö on minulle läheistä, mutta järjestötyö on myös avannut uusia näkökulmia. Kansainvälisyys ja ekumenia ovat antaneet paljon eväitä omaan elämääni ja sitä kautta pappeuteeni sekä kirkon kokonaistyön hahmottamiseen. Yhteisöllisyyden rakentaminen, osallisuuden vahvistaminen ja yhteisen vastuun korostaminen ovat minulle tärkeitä. Niitä haluan tuoda esiin oman työni kautta.

Kirkon työaloista ovat oman työhistoriani kautta tulleet läheisiksi erityisesti lapsi- ja nuorisotyö sekä diakoniatyö. Myös lähetystyö on tullut tutuksi jo opiskeluajoista lähtien. Olen ollut tiiviisti mukana kirkkomme nuorisotyössä seurakuntatasolta aina kansainvälisiin yhteyksiin asti. Rippikoulutyössä olen myös ohjannut teologian opiskelijoita heidän pedagogisissa opinnoissaan. Työ Kirkon ulkomaanavussa sekä Hampurin merimieskirkossa antoivat monipuolista ja syventävää kokemusta diakoniatyöstä.

Pidän erityisen mielekkäänä ihmisten kohtaamista siellä, missä tehdään työtään ja eletään arkea. Jumalanpalvelus on minulle läheinen, mutta näen kristillisyyden toteutuvan vahvasti myös arjessa. Kirkon työntekijöiden on osattava liikkua ja olla luontevasti siellä, missä sen jäsenetkin ovat.

Kristinuskon ydinviesti minulle on Jumalan armoon turvaaminen. Erehtyvänä ja anteeksiantoa kaipaavana ihminen saa tulla osalliseksi armosta, koska Jumala rakastaa ihmistä. Mielelläni korostan Jumalan suuruutta ja ihmisen pienuutta suhteessa häneen. Uskon, että Jumala kantaa silloinkin, kun ihminen kyselee ja epäilee. Toivo Jumalan läsnäolosta kantaa eteenpäin.

Jokainen ihminen on arvokas ja Jumalalle tärkeä. Ihmisten maailmassa haluan olla rakentamassa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä puolustaa sorrettuja. Kirkon täytyy asettua selkeästi vastustamaan rasismia ja kaikenlaista syrjintää.

Johtajana

Kirkossa on viime aikoina korostettu paljon johtamisen merkitystä. Hyvä näin, koska hyvä johtaminen on avainasemassa muutoksen keskellä. Seurakuntarakenteet luovat sen ympäristön, missä varsinainen perustyö tehdään. Hallinto ei saa olla liian raskasta ja moniportaista, vaan on pyrittävä keveyteen ja tehokkuuteen. Tiettyjä tukitoimia voidaan hoitaa yhteisesti.

Työyhteisön hyvinvointiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Tähän auttaa lähiesimiesjärjestelmän kehittäminen, suunnittelun ja arvioinnin parantaminen sekä resurssien sopeuttaminen toimintaan. Strateginen johtaminen luo seurakuntatyölle suuntaviivat, mutta johtamisen tehtävänä on lukea myös muuttuvaa ympäristöä.

Kirkkoherran tehtävät ovat moninaiset, mutta ei hänenkään tarvitse yksin työtä tehdä. Johtajan tehtävä on kantaa osaltaan taloudellista ja hallinnollista vastuuta sekä katsoa kokonaisuutta. Pyrin olemaan oikeudenmukainen ja reilu johtaja. Haluan luoda avoimen ilmapiirin, jossa voidaan työskennellä yhteisten päämäärien hyväksi.

Seurakuntatyössä tärkeä voimavara on myös osaavat ja motivoituneet luottamushenkilöt. Heistä olen oppinut iloitsemaan ja heidän työtään arvostamaan. Yhdessä ollaan enemmän.